Změna kořenového certifikátu

  • Posted on: 12 June 2018
  • By: admin

Rádi bychom upozornili na technické novinky v EET: výměnu SSL certifikátu a QR kód na účtenkách.

Výměna SSL certifikátu
V neprodukčním prostředí (Playground) byl na straně Finanční správy vyměněn SSL certifikát (od CA GEOtrust) za nový (od CA Digicert). Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí pro evidenci tržeb je plánována v průběhu srpna - září 2018.
Výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software doporučujeme, aby již nyní vyzkoušeli v předstihu funkcionalitu svých systémů na Playgroundu a ujistili se tímto, že až bude SSL certifikát vyměněn i na produkčním prostředí, bude pro ně přechod bezproblémový. Podrobnosti k výměně certifikátu najdete na webu etrzby.cz na stránce Oznámení pro vývojáře (zpráva z 24. 4. 2018).
Poplatníkům, kteří mají pochybnosti, zda jejich pokladní zařízení uznává certifikační autoritu Digicert a je připraveno na změnu, doporučujeme, aby se ujistili u svého dodavatele.
Certifikáty poplatníků pro evidenci tržeb (vydané CA EET prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužící k autentizaci datových zpráv se nemění.

Na účtenkách může být QR kód
Finanční správa zveřejnila specifikaci QR kódu, kterou připravilo Ministerstvo financí ve spolupráci s dodavatelem účtenkové loterie. Hlavním smyslem QR kódu, jehož obsahem jsou vybrané údaje o evidované tržbě, je usnadnit přihlašování účtenek do účtenkové loterie. Používání QR kódu na účtenkách je dobrovolné.
Výrobci a dodavatelé pokladních systémů mohou tuto funkcionalitu do svých systémů implementovat s využitím technické specifikace QR kódu, která je k dispozici na webu etrzby.cz na stránce Oznámení pro vývojáře (zpráva ze 17. 4. 2018).
Poplatníci, kteří mají zájem tuto službu zákazníkům poskytnout, mohou tisknout na účtenky QR kód (za předpokladu, že jejich pokladní systém danou funkcionalitu podporuje).

Zároveň upozorňujeme, že uvedení QR kódu na účtence nenahrazuje povinnost uvádět na účtence údaje dle § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění.